Ślub kościelny - rzymskokatolicki


Wszystko, co powinnaś wiedzieć

Ślub kościelny rozumiany jest jako forma pojednania pary młodej z Bogiem i nie niesie za sobą skutków cywilno-prawnych. Jedynie ślub konkordatowy daje możliwość zawarcia małżeństwa w kościele ze skutkami cywilno-prawnymi takimi, jak w przypadku ślubu cywilnego.

Wyboru parafii należy dokonać odpowiednio wcześnie (od 6 do 12 miesięcy przed ślubem, w zależności od wielkości miejscowości). Rezerwuje się wtedy datę i godzinę zawarcia małżeństwa.

Na mniej niż 3 miesiące przed planowaną ceremonią należy do kancelarii parafialnej dostarczyć poniższe dokumenty, w celu spisania protokołu przedślubnego:

  • metryki chrztu i zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania (ważne 6 miesięcy!),
  • dowody osobiste,
  • “licencje” – zgody proboszczów z parafii narzeczonych na ślub w innej parafii,
  • ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii,
  • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenia o aktualnym uczestnictwie,
  • zaświadczenia o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego.

Po spisaniu protokołu przedślubnego w wybranej parafii przez dwie kolejne niedziele ogłaszane są zapowiedzi. W przypadku wyboru innej parafii, zapowiedzi powinny być również odczytane w parafiach, z których pochodzą narzeczeni. Po ich wygłoszeniu, narzeczeni otrzymują zaświadczenia, które przedkłada się w wybranej parafii.

W tym czasie powinno się odbyć pierwszą (z dwóch obowiązkowych) spowiedź przedślubną. Do drugiej należy przystąpić na dzień przed ślubem. W każdym z przypadków, po spowiedzi otrzymuje się zaświadczenie o jej odbyciu od księdza spowiednika.

W dzień ślubu odpowiednio wcześnie przybyć do kościoła wraz ze świadkami, by w zakrystii dopełnić ostatnich formalności: złożyć obrączki, akt zawartego wcześniej ślubu cywilnego i zaświadczenia o przyjęciu sakramentów pokuty.

Inne formalności:

  • omówić z księdzem możliwość filmowania i robienia zdjęć podczas ceremonii,
  • omówić z organistą oprawę muzyczną,
  • omówić z kościelnym dekoracje kościoła,
  • przygotować się na poniesienie kosztów, w postaci datku lub wysokości opłaty ustalonej przez kościół.

Standardowe słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadane w kościele przez pannę młodą:

Ja, [imię Panny Młodej] biorę sobie Ciebie [imię Pana Młodego] za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w )Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Przy wymianie obrączek:

[imię Pana Młodego], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

___________________
* w przypadku zawierania małżeństwa w parafiach innych niż te, do których należą Państwo Młodzi.