Ślub konkordatowy


Wszystko, co powinnaś wiedzieć

Jest to ślub, który odbywa się w kościele katolickim, ale niesie za sobą skutki cywilno-prawne takie, jak ślub cywilny. Taka forma zawarcia małżeństwa pozwoli uniknąć zbędnych formalności i częstych wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Na około 12-6 miesięcy przed ślubem należy dokonać wyboru parafii.

Na mniej niż 3 miesiące przed ślubem należy udać się do USC po zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (ważne tylko 3 miesiące!). Wtedy też powinno się dokonać wszelkich formalności cywilno-prawnych (wymagane dokumenty opisano w części ślub cywilny).

Kolejnym krokiem jest dostarczenie następujących dokumentów do kancelarii parafialnej, celem podpisania protokołu przedślubnego:

  • zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa z USC,
  • “licencje” – zgody proboszczów z parafii Pani i Pana Młodego na ślub w innej parafii,
  • ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii,
  • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenia o aktualnym uczestnictwie,
  • zaświadczenia o odbyciu 3 spotkań w poradni życia rodzinnego.

Po podpisaniu protokołu przedślubnego, dalsze przygotowania wyglądają jak w przypadku ślubu cywilnego.

Standardowe słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadane w kościele przez pannę młodą:

Ja, [imię Panny Młodej] biorę sobie Ciebie [imię Pana Młodego] za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w )Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Przy wymianie obrączek:

[imię Pana Młodego], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

____________
* w przypadku zawierania małżeństwa w parafiach innych niż te, do których należą Państwo Młodzi.

Tutaj przeczytasz więcej na stronach wybranego duszpasterstwa.