Na miesiąc i jeden dzień przed wybranym terminem, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu wypełnienia oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Dokonuje się wtedy wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i ich potomstwo.

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste państwa młodych i świadków
  • skrócone odpisy aktów urodzenia
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie*
  • skrócony odpis aktu zgonu**
  • paszport i zaświadczenie o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego (wydane przez odpowiedni urząd kraju, z którego pochodzi przyszły współmałżonek)***

Należy przygotować się na uiszczenie opłaty skarbowej, w Krakowie jest to 84zł za ślub w urzędzie oraz 1000zł za ślub poza urzędem – urzędnik dojeżdża pod wskazaną lokalizację. Aktualne informacje znajdują się na stronie rządowej tutaj: Weź ślub cywilny.

Standardowe słowa przysięgi Panny Młodej, wypowiadane podczas ślubu cywilnego:

Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z [imię narzeczonego], i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Ceremonia trwa średnio 15 minut i kończy się nałożeniem obrączek przez małżonków.

___________________
* dotyczy osób rozwiedzionych,
** dotyczy wdów / wdowców,
*** dotyczy cudzoziemców.