« Strona główna

Regulamin zakupów


Regulamin Sklepu Internetowego www.notatnikpannymlodej.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Notatnika Panny Młodej. Złożenie przez klienta zamówienia oraz jego opłacenie, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.notatnikpannymlodej.pl jest Wydawca IMAGINELLE Joanna Nowak, z siedzibą przy ul. Kurczaba 11, 30-868 Kraków, NIP: 679-285-01-76.

 2. Wydawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży towaru, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

 4. Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski i zagranicy.

 5. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (+48) 515 06 00 05 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: joanna@imaginelle.pl. Preferujemy kontakt mailowy.


§2
Oferta i ceny

 1. Cena podana na stronach sklepu jest wyrażona w złotych polskich i jest ceną brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 5%).

 2. Podana cena nie obejmuje kosztu dostawy

 3. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Do każdego zamówienia, na życzenie Klienta, może być wystawiona faktura.


§3
Ochrona danych osobowych

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep www.notatnikpannymlodej.pl. Powierzone nam dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

 2. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.


 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§4
Zamówienie

 1. Zamówienie można składać wyłącznie poprzez sklep internetowy www.notatnikpannymlodej.pl (formularz po prawej stronie).

 2. Zamówienia realizowane są do 24 godzin od dokonania płatności.

 3. Podstawą realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie płatności.

 4. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o przyjęciu płatności, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

 5. Złożenie zamówienia oraz jego opłacenie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem i realizacją. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.


 7. Na żądanie, Klient Sklepu jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.

 8. Od chwili wysyłania produktu Klient nie może anulować lub zmieniać zamówienia.


§5
Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera DPD, poczty InPost lub Paczkomatów na adres lub numer Paczkomatu wskazany w formularzu zamówienia.

 2. W cenę zakupu wliczone są koszty opakowania.

 3. Nie jest możliwy odbiór osobisty.

 4. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia
(kompletowanie towaru, wystawianie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki) oraz czas dostarczenia do urzędu pocztowego.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

 6. Jeżeli podczas odbioru koperta, w którą zapakowany jest towar jest rozerwana, zgnieciona lub po prostu wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji na poczcie. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.§6
Płatność

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta poprzez e-płatności (PayU.pl).

 2. Wpłata bezpośrednio na konto możliwa jest tylko za pośrednictwem serwisu allegro.pl, gdzie również można zakupić Notatnik Panny Młodej


§7
Reklamacje i zwroty

 1. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest:
  • przesłanie potwierdzenie zrealizowanego przelewu bankowego;
  • podanie numeru ID zamówienia,
  • podanie imienia, nazwiska oraz adresu wysyłki.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji w dni robocze od chwili otrzymania zwróconego towaru od Klienta. O podjętych czynnościach zobowiązujemy się informować Klienta na bieżąco.

 3. Produkt uszkodzony lub wadliwy (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne), należy po uzgodnieniu tego ze Sklepem odesłać na adres: Imaginelle Joanna Nowak, ul. Kurczaba 11/4, 30-868 Kraków. Koszt odesłania produktu w ramach reklamacji sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Przesyłkę należy nadać Pocztą Polską jako list polecony lub paczka pocztowa. Koszty przesyłki nadane w inny sposób zostaną zwrócone wyłącznie w wysokości aktualnej stawki obowiązującej na dzień wysyłki przesyłki. Przesyłki wysyłane do Sklepu należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanych książek.

 4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

 5. Reklamacji nie podlegają:

  • naturalne zużywanie produktu;

  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;
  • uszkodzenia powstałe na skutek zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji;

  • uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji.

 7. W przypadku braku towaru i niemożności wymiany towaru na inny Klient otrzyma zwrot należności w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 8. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru.

 9. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony mechanicznie i wizualnie.

 10. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony.

 11. Koszt wysyłki zwracanych towarów ponosi Klient.


 12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeżeli produkt nie został zakupiony poprzez Sklep.

 13. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§8
Postanowienia Końcowe

 1. Sklep notatnikpannymlodej.pl dokłada należytej staranności, aby fotografie oraz opisy oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem Sklepu i Wydawcy.

 2. Sklep notatnikpannymlodej.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) – takie rozbieżności nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów.

 3. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą polskie sądy powszechne, właściwe ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Sklepu i Wydawcy; ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

 5. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem notatnikpannymlodej.pl/regulamin_zakupow i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 8. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w Sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.


Masz pytanie? Napisz do nas maila.!

« Strona główna