« Strona główna

Czytania na ślub

Poniżej znajdują się czytania ze Starego i Nowego Testamentu, z których możecie wybrać jedno lub dwa do odczytania przed Ewangelią oraz Ewangelię. Ustalcie z księdzem udzielającym Wam ślubu, iż chcielibyście, aby podczas Waszego ślubu odczytane były teksty bliskie Waszemu sercu.

Fragmenty czytań pochodzą z internetowej wersji biblii on-line: biblia.deon.pl


Czytania ze Starego Testamentu (w okresie wielkanocnym nie czyta się Starego Testamentu)

Rdz 1, 26-28. 31a - Stworzenie mężczyzny i kobiety
Rdz 2, 18-24 - Ustanowienie małżeństwa
Rdz 24, 48-51. 58-67 - Małżeństwo Izaaka i Rebeki
Tb 7, 9c-10. 11c-17 - Małżeństwo Tobiasza
Tb 8, 4b-8 - Modlitwa Tobiasza i Sary
Pnp 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a - Miłość jest potężna jak śmierć
Syr 26, 1-4. 13-16 - Dobra kobieta jest światłem domu
Jr 31, 31-32a. 33-34a - Nowe przymierze Boga z ludźmi

Czytanie w okresie wielkanocnym

Ap 19, 1.5-9a - Gody Baranka i Kościoła

Czytania z Nowego Testamentu

Rz 8, 31b-35. 37-39 - Któż nas może odłączyć od miłości
Rz 12, 1-2. 9-18 - Miłość żąda ofiary
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 - Ciało jest przybytkiem Ducha Świętego
1 Kor 12, 31-13.8a - Pochwała prawdziwej miłości
Ef 5, 2a. 21-33 - Tajemnica małżeństwa
Kol 3, 12-17 - Życie w miłości i dziękczynieniu
1 P 3, 1-9 - Jednomyślność i współczucie w rodzinie
1 J 3, 18-24 - Miłujmy czynem i prawdą
1 J 4, 7-12 - Bóg jest miłością

Ewangelie

Mt 5, 1-12a - Szczęście według nauki Chrystusa
Mt 5, 13-16 - Światło świata
Mt 7, 21. 24-29 - Dom zbudowany na skale
Mt 19, 3-6 - Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
Mt 22, 35-40 - Wielkie przykazanie miłości
Mk 10, 6-9 - Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
J 2, 1-11 - Jezus i Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej
J 15, 9-12 - Wytrwajcie w mojej miłości
J 15, 12-16 - Miłość na wzór Chrystusa
J 17, 20-26 - Aby stanowili jedno


« Strona główna