« Strona główna

Ślub kościelny - rzymskokatolicki

Wszystko, co powinnaś wiedzieć.

Ślub kościelny rozumiany jest jako forma pojednania pary młodej z Bogiem i nie niesie za sobą skutków cywilno-prawnych. Jedynie ślub konkordatowy daje możliwość zawarcia małżeństwa w kościele ze skutkami cywilno-prawnymi takimi, jak w przypadku ślubu cywilnego.
Wyboru parafii należy dokonać odpowiednio wcześnie (od 6 do 12 miesięcy przed ślubem, w zależności od wielkości miejscowości). Rezerwuje się wtedy datę i godzinę zawarcia małżeństwa.

Na mniej niż 3 miesiące przed planowaną ceremonią należy do kancelarii parafialnej dostarczyć poniższe dokumenty, w celu spisania protokołu przedślubnego:

 • metryki chrztu i zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania (ważne 6 miesięcy!),

 • dowody osobiste,

 • “licencje” - zgody proboszczów z parafii narzeczonych na ślub w innej parafii,

 • ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii,

 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenia o aktualnym uczestnictwie,

 • zaświadczenia o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego.

 • Po spisaniu protokołu przedślubnego w wybranej parafii przez dwie kolejne niedziele ogłaszane są zapowiedzi. W przypadku wyboru innej parafii, zapowiedzi powinny być również odczytane w parafiach, z których pochodzą narzeczeni. Po ich wygłoszeniu, narzeczeni otrzymują zaświadczenia, które przedkłada się w wybranej parafii.

  W tym czasie powinno się odbyć pierwszą (z dwóch obowiązkowych) spowiedź przedślubną. Do drugiej należy przystąpić na dzień przed ślubem. W każdym z przypadków, po spowiedzi otrzymuje się zaświadczenie o jej odbyciu od księdza spowiednika.

  W dzień ślubu odpowiednio wcześnie przybyć do kościoła wraz ze świadkami, by w zakrystii dopełnić ostatnich formalności: złożyć obrączki, akt zawartego wcześniej ślubu cywilnego i zaświadczenia o przyjęciu sakramentów pokuty.

  Inne formalności:

 • omówić z księdzem możliwość filmowania i robienia zdjęć podczas ceremonii,

 • omówić z organistą oprawę muzyczną,

 • omówić z kościelnym dekoracje kościoła,

 • przygotować się na poniesienie kosztów, w postaci datku lub wysokości opłaty ustalonej przez kościół.

 • Standardowe słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadane w kościele przez pannę młodą:

  Ja, [imię Panny Młodej] biorę sobie Ciebie [imię Pana Młodego] za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w )Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

  Przy wymianie obrączek:

  [imię Pana Młodego], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


  ___________________
  * w przypadku zawierania małżeństwa w parafiach innych niż te, do których należą Państwo Młodzi.


  Tutaj przeczytasz więcej na stronach wybranego duszpasterstwa.


  « Strona główna