« Strona główna

Ślub cywilny

Wszystko, co powinnaś wiedzieć.

Na miesiąc i jeden dzień przed wybranym terminem, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu wypełnienia oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Dokonuje się wtedy wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i ich potomstwo.

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste państwa młodych i świadków

 • skrócone odpisy aktów urodzenia

 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie*

 • skrócony odpis aktu zgonu**

 • paszport i zaświadczenie o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego (wydane przez odpowiedni urząd kraju, z którego pochodzi przyszły współmałżonek)***

 • Należy przygotować się na uiszczenie opłaty skarbowej, w Krakowie jest to 84zł (na dzień 01.01.2013).

  Standardowe słowa przysięgi Panny Młodej, wypowiadane podczas ślubu cywilnego:

  Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z [imię narzeczonego], i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

  Ceremonia trwa średnio 15 minut i kończy się nałożeniem obrączek przez małżonków.  ___________________
  * dotyczy osób rozwiedzionych,
  ** dotyczy wdów / wdowców,
  *** dotyczy cudzoziemców.


  « Strona główna